[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้แบบฝึก
โดย : admin
เข้าชม : 6455
จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความทางวิชาการ5 อันดับล่าสุด

      Code.org : Basic CS เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 1/พ.ย./2563
      Canva สร้างกราฟิกพร้อมงานนำเสนอที่น่าสนใจ 1/พ.ย./2563
      การพัฒนาความสามารถในคิดอย่างมีวิจารณญาณของการจัดการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ 21/ต.ค./2562
      รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้แบบฝึก 21/ต.ค./2562
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมบทเรียน วิชาสุขศึกษา 21/ต.ค./2562
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th