[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
3/ธ.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การปรับตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มใช้ 6 ธันวาคม 2565 ( 316 / )
    

แจ้งประชาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน เนื่องด้วยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสายงานตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน งานบริหารหลักสูตรฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มใช้ 6 ธันวาคม 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/พ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แจ้งรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์สนามแข่งขันโรงเรียนชุมแพศึกษา ( 169 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แจ้งรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์สนามแข่งขันโรงเรียนชุมแพศึกษา


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/ต.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มใช้ 31 ตุลาคม 2565 ( 533 / )
    

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มใช้ 31 ตุลาคม 2565


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/ต.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 150 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ต.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครุอัตราจ้าง ( 158 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครุอัตราจ้าง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ต.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ( 158 / )
    

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ต.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มใช้ 25 ตุลาคม 2565 ( 293 / )
    

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มใช้ 25 ตุลาคม 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ต.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 227 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ต.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 1072/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ( 173 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 1072/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ต.ค./2565 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( 336 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th