ชื่อ - นามสกุล :นายฉัตร สิงห์บุราณ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
Telephone :
Email :chat@cpss.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร